ADK公式とは

ADK (Ammosov-Delone-Krainov)公式

定義

Ammosov, Delone, Krainovの3人によって導出された、トンネルイオン化のレートを見積もるための公式。